top of page

Politika e privatësisë

Politika e privatësisë. Mbrojtja e të dhënave është një pjesë e rëndësishme e një faqe interneti. Ky model përmban tekst mostër dhe nuk mund të publikohet. Përmbajtja e politikës suaj të privatësisë varet nga veçoritë që përdorni në faqen tuaj. Është e rëndësishme të personalizoni tekstin tuaj. Politika juaj e privatësisë duhet të listojë çdo komponent të jashtëm që përdorni në faqen tuaj. Lidhja me politikën tuaj të privatësisë duhet të shfaqet në të gjitha faqet e faqes tuaj.
 

Përmbajtja e mostrës:
 

  • Informacioni që ju mbledh.

  • Si e grumbulloni informacionin.

  • Pse e grumbulloni informacionin.

  • Me kë e ndani informacionin.

  • Ku ruhet informacioni.   

  • Sa kohë ruhet informacioni.

  • Si e mbroni informacionin.  

  • Ndryshime ose përditësime në politikën e privatësisë.
     

Klikoni këtu për informacion më të detajuar se si të formuloni politikën tuaj të privatësisë.

printemps-SHIRIT2024.jpg
bottom of page