top of page

Njoftim Ligjor

Ngulit. Një impresum kërkohet ligjërisht në disa rajone. Ky shabllon përmban vetëm informacione të përgjithshme dhe formulime mostrash dhe nuk është gati për botim. Informacioni i përfshirë në impresum ndryshon sipas kompanisë suaj ose llojit të faqes suaj të internetit. Ne ju rekomandojmë që të kërkoni këshilla ligjore për t'ju ndihmuar të kuptoni dhe krijoni përshtypjen tuaj.

[Emri i Kompanise]
 

 • Emri i kompanisë ose emri i kompanisë.

 • Adresa e selise se kompanise.

 • Emrat e zyrtarëve të kompanisë.

 • Numri i telefonit të kompanisë, numri i faksit dhe adresa e emailit.

 • Numri i regjistrimit në Regjistrin e Tregtisë dhe Shoqërive  ose autoritet tjetër të zbatueshëm për veprimtarinë.  

 • Numri i identifikimit tatimor.  

 • Forma juridike e shoqërisë.

 • Shuma e kapitalit aksionar.

 • Nëse faqja juaj e internetit ofron shërbime në kontekstin e një aktiviteti që kërkon miratimin e një autoriteti publik, duhet të jepen të dhënat e kontaktit të autoritetit mbikëqyrës. ​​​

 • Emri, emërtimi ose emri i kompanisë dhe adresa dhe numri i telefonit të hostit të faqes së saj.

 • Njoftimet në lidhje me përdorimin e të dhënave personale.

 • Njoftimet në lidhje me përdorimin e cookies.

Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet (OS). Kjo platformë është e disponueshme në http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Si klient, ju keni gjithmonë mundësinë të kontaktoni bordin e arbitrazhit të Komisionit Evropian. Ne as nuk jemi të gatshëm dhe as të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

E-mail:
Telefoni:

Faksi:

Adresë :

printemps-SHIRIT2024.jpg
bottom of page